Onze visie, missie en ambitie

Onze leerlingen zullen volwassen zijn, leven en werken in een wereld die wij ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Wat geven wij ze mee om in die wereld te kunnen functioneren of, bij voorkeur, te kunnen excelleren? En hoe doen we dat als team? Wat vraagt dat van ons?


Lees verder

VMBO onderwijs

Hoe ziet het VMBO onderwijs eruit op de François Vatelschool? Hoe ziet de onderbouw en de bovenbouw eruit? Welke praktijkrichtingen bieden wij aan en welke vakken horen hierbij? Klik op lees verder om hier antwoord op te krijgen.


Lees verder


Passend onderwijs

Alle leerlingen binnen de François Vatelschool verdienen een zo passend mogelijke plek binnen onze school. Waar mogelijk houden wij rekening met beperkingen van leerlingen.


Lees verder

Zorg

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van deze missie en visie is, dat wij kwalitatief goed onderwijs leveren dat is afgestemd op het ontwikkelingsproces van de leerling.


Lees verder

Mentoraat

Een centrale rol in onze organisatie is weggelegd voor de mentoren. Dit zijn docenten die aan een bepaalde klas gekoppeld worden. Zij volgen de leerlingen van hun klas niet alleen met cijfers, verzuim of prestaties, maar zij begeleiden de leerlingen ook in het traject bij het kiezen van een vervolgopleiding of beroepsrichting.


Lees verder

Aanmelden

Hier vind je alle informatie en formulieren om bij ons op school aan te melden.


Aanmeldformulieren:

Aanmeldformulier brugklas 2019-2020

Aanmeldformulier zij-instroom 2019-2020

 


Lees verder

Toelatingsbeleid

Op deze pagina vind je de criteria en de beschikbare plaatsen op onze school.


Lees verder


© 2019 Knijnenburg Producties