// DOWNLOADS

Schoolprogramma

Leerjaar 4

De resultaten van toetsen/verslagen/werkstukken/stages die staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden meegenomen naar het einde van het schooljaar en tellen mee bij het bepalen of je geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Voor de doublanten geldt dat het cijfer voor het profieldeel uit leerjaar 3 blijft staan. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan. 

Voor afstromers van kader naar basis bij de start van het schooljaar geldt dat zij het hele vierde leerjaar op het lagere niveau doen en dat de cijfers uit leerjaar drie blijven staan.

Voor afstromers van kader naar basis tussentijds: tussentijds afstromen kan, maar dan blijven de kader cijfers staan tot het moment van afstromen. Daarna wordt er gescoord op Basis. Cijfers worden niet omgerekend.

Uitleg eindtermen

De eindterm staat op iedere regel als laatste vermeld in het pta. Iedere code vertegenwoordigt een eindterm van het examen. Als je het pta hebt doorlopen heb je alle eindtermen die voor het examen belangrijk zijn gehad. Wil je exact weten waar iedere code voor staat dan kan je kijken op www.examenblad.nl  en kies dan voor het submenu syllaby.

PTA 4BB >>

PTA 4KB >>

PTA 4GTL >>

EXAMENREGLEMENT >>

 

 

Leerjaar 3

In leerjaar 3 krijg je al examentoetsen voor de volgende vakken:

  • culturele & kunstzinnige vorming (CKV)
  • maatschappijleer 1
  • horeca bakkerij en recreatie
  • media vormgeving en ict
  • geschiedenis (alleen voor GTL)

Deze toetsen/verslagen/werkstukken/stages staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen mee bij het bepalen of je in leerjaar 4 geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Het PTA is als volgt opgebouwd. Bovenaan het pta staan altijd het schooljaar en het cohort vermeld. Een cohort staat gelijk aan de jaren dat je in de bovenbouw zit. Jullie zitten in cohort 2019 - 2021. Verder staat het niveau vermeld B, K of GTL.

Van links naar rechts zie je de volgende onderdelen:

  • Eindterm: De eindterm staat vermeld als code. Iedere code vertegenwoordigd een eindterm van het examen. Als je het pta hebt doorlopen heb je alle eindtermen voor het examen gehad. Wil je exact weten waar iedere code voor staat dan kan je kijken op www.examenblad.nl en kies dan voor het submenu syllaby.
  • Toetsvorm: De wijze waarop iets wordt afgetoetst (bijvoorbeeld een praktische opdracht of proefwerk).
  • Toetsweek: Hier staat aangegeven of de toets wordt afgenomen in de toetsweek of niet.
  • Toetsduur: De lengte van de toets. Herkansing; staat aangegeven of je een toets opnieuw kunt doen.
  • Weging: Dit geeft aan hoeveel dit meetelt met je eindcijfer.

PTA 3BB >>

PTA 3KB >>

PTA 3GTL >>

EXAMENREGLEMENT >>

 CONTACT
François Vatel
Granaathorst 20 | 2592 TD Den Haag

t 070 - 344 00 00
e info@vatel.nl

  

fiets en ov
Onze school is goed bereikbaar met het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. Fietsen kan natuurlijk ook.

snel zoeken
aanmelden
groep 8
vakanties
downloads

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
François Vatel en Veurs Voorburg werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© François Vatel 2019 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties