10 20

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen en/of deeltaken beheersen.Leerjaar 3

In leerjaar 3 krijg je al examentoetsen voor de volgende vakken:

 • culturele & kunstzinnige vorming (CKV)
 • maatschappijleer
 • horeca, bakkerij en recreatie (profielvakken HBR)
 • media, vormgeving en ict (profielvakken MVI)
 • geschiedenis (GTL)

Deze toetsen/verslagen/werkstukken/stages staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen mee bij het bepalen of je in leerjaar 4 geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

 

PTA leerjaar 3

EXAMENREGLEMENT >>

 

Leerjaar 4

De resultaten van toetsen/verslagen/werkstukken/stages die staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden meegenomen naar het einde van het schooljaar en tellen mee bij het bepalen of je geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Voor de doublanten geldt dat het cijfer voor het profieldeel uit leerjaar 3 blijft staan. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan.

Voor afstromers van kader naar basis bij de start van het schooljaar geldt dat zij het hele vierde leerjaar op het lagere niveau doen en dat de cijfers uit leerjaar drie blijven staan.

Voor afstromers van kader naar basis tussentijds: tussentijds afstromen kan, maar dan blijven de kader cijfers staan tot het moment van afstromen. Daarna wordt er gescoord op Basis. Cijfers worden niet omgerekend.

 

PTA leerjaar 4

EXAMENREGLEMENT >>Hoe lees je het PTA?

Het PTA is als volgt opgebouwd. Bovenaan het pta staan altijd het schooljaar en het cohort vermeld. Een cohort staat gelijk aan de jaren dat je in de bovenbouw zit. Jullie zitten bijv. in cohort 2021 - 2023. Verder staat het niveau vermeld B, K of GTL.

Van links naar rechts zie je de volgende onderdelen:

 • Toets, inhoud: Hier staat vermeld waar de toets over gaat.
 • HK: Hier staat aangegeven of je een toets opnieuw kunt doen. In het examenreglement staat vermeld wanneer een toets herkanst mag worden.
 • Weging: Dit geeft aan hoeveel dit meetelt met je eindcijfer.
 • Toetsvorm / duur: De wijze waarop iets wordt afgetoetst (bijvoorbeeld een praktische opdracht of proefwerk) en de lengte van de toets.
 • Eindtermen: De eindterm staat vermeld als code. Iedere code vertegenwoordigd een eindterm van het examen. Als je het pta hebt doorlopen heb je alle eindtermen voor het examen gehad. Wil je exact weten waar iedere code voor staat dan kan je kijken op www.examenblad.nl en kies dan voor het submenu syllaby.
 • Onderdeel: Hier staat de code die in Magister wordt gebruikt en de periode wanneer de toets wordt afgenomen.