Schoolregels

Schoolregels

De basis van de schoolregels is dat je wederzijds respect voor elkaar hebt en dit toont. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich betrokken tonen bij elkaar, het personeel en de school en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor het tot stand komen van prettige relaties met elkaar.


Lees verder

Rooster en lestijden

Vind hier meer informatie over wanneer een bepaald lesuur begint en/of eindigt. Wat het rooster is en hoe je daar toegang krijgt.


Lees verder

Examens

In dit gedeelte vind je de exameneisen, het examenreglement en de contactinformatie van het examensecretariaat van de François Vatelschool.


Lees verder

PTA

Vind hier de Programma's van Toetsing en Afsluiting.


Lees verder

Stages

Bij ons op de François Vatelschool moeten de leerlingen stage lopen. Dit geldt voor de bovenbouw praktijkrichtingen maar ook voor leerjaar 2 waar ze een maatschappelijke stage moeten lopen.


Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen, waarna uit iedere jaarlaag twee leerlingen worden gekozen door stemming. 

Eens per twee maanden wordt met deze groep leerlingen gesproken over hun ervaringen op school. Hun ideeën en ervaringen kunnen de aanleiding vormen tot beleids- en/of organisatorische wijzigingen. 


Lees verder

Fotoalbum

Kamp leerjaar 3 - 2018-19Fotoalbum archief© 2019 Knijnenburg Producties