Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Vatel

Net als alle scholen kent ook de François Vatelschool een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit personeel, ouders en leerlingen.

Deze raad vergadert 7 keer per schooljaar over met de schoolleiding over allerlei zaken betreffende het schoolbeleid.

Bij belangrijke besluiten over de school heeft de MR instemmingsrecht en/of adviesrecht.


Lees verder


Ouderraad

Ouderraad

De François Vatelschool vindt de mening van ouders belangrijk en wil graag weten wat ouders vinden van de school en het onderwijs. Daarom heeft onze school een ouderraad. De ouderraad wil onder meer zorgen voor een goed leer- en werkklimaat op school en komt in overleg met de schoolleiding op voor de belangen van leerlingen en hun ouders.


Lees verder

Vakantieregeling

Zie hier de vakantieregeling van onze school.


Lees verder

Financiën

Wij maken gebruik van digitaal factureren. De factuur krijgt u dan digitaal per mail met daarin een link (Wiscollect) naar een web portal, waarin uw eigen gegevens beschikbaar zijn en u altijd inzicht heeft in de te betalen en betaalde schoolbedragen. U kan dan direct via Ideal betalen dan wel kiezen voor betalingen in termijnen. We hopen u hiermee als ouder/verzorger te kunnen ondersteunen en meer inzicht te geven.

Klik lees verder voor een uitgebreid overzicht.


Lees verder

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook onze school, de François Vatelschool, zal moeten voldoen aan deze wetgeving.


Lees verder

Nieuwsbrief

Vind hier een overzicht terug van gepubliceerde nieuwsbrieven.


Lees verder


© 2019 Knijnenburg Producties